ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
นายโชค กิจฉาโณ
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ถ้าอยากไปเที่ยวใกล้ๆตัวเมืองหาดใหญ่
ที่ๆคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคือ
ที่เที่ยวย่านตำบลน้ำน้อย
มาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้าง....
กระดานสนทนา
ผลงานเด่น
บริการประชาชน

ข้อความต้นฉบับ